Drie aspecten van duurzaamheid toegelicht

“Een toekomstbestendig business model vergt het vinden van synergie tussen sociale, ecologische en economische duurzaamheid”

Synergie creëren

Organisaties hebben de ambitie zich te ontwikkelen op sociale en ecologische duurzaamheid. Transformatie blijkt echter moeizaam. Onderzoek wijst uit dat het nog niet weten ‘hoe’ en de schaarste van middelen bottlenecks zijn. De oplossing zit in het vinden van synergie tussen de verschillende aspecten van duurzaamheid.  Men ziet dan de bijdrage aan  de samenleving én tegelijkertijd de positieve effecten op de business case. Zo ga je van ad-hoc oplossingen naar het  structureel verbeteren van weerbaarheid en duurzame prestaties.

 

Incrementele aanpak

Transformatie vraagt om een toekomstbeeld en een stapsgewijs proces daar naartoe. Startend met praktische acties die zichtbaar impact hebben en dat steeds verder uitbreiden. Hiermee maak je als organisatie iteraties waarbij visie, draagkracht, actie en resultaat hand in hand gaan.

 

Economische duurzaamheid

Gaat over het bewerkstelligen van winstgevendheid en daarmee borgen van de continuïteit voor de organisatie.

 

Ecologische duurzaamheid

Betreft het intact houden van de natuur en het verbeteren van de biodiversiteit, door milieuvriendelijke producten en diensten te leveren op een milieuvriendelijke manier.

 

Sociale duurzaamheid

Bij sociale duurzaamheid gaat het om het sociaal welzijn van mensen en de meerwaarde die de organisatie daaraan bijdraagt. Sociaal welzijn bestaat onder meer uit wellevendheid, betrokkenheid en vitaliteit, zowel op het niveau van de samenleving in het algemeen als naar klanten, partners en medewerkers.

 

Wilt u duurzame transformatie versnellen?

Wij helpen graag met het nemen van praktische stappen

 

Inspiratie

 

Transformatie begint met inspiratie. In een brainstormsessie bespreken we de verschillende aspecten van duurzaamheid en hoe hierin de synergie te vinden. Vervolgens kijken we hoe je daar als organisatie strategisch op in kan spelen.

 

Scan

 

Met de duurzaamheidsscan creëer je inzicht waar de organisatie staat op het gebied van duurzaamheid. Het toekomstbeeld en de doelstellingen vormen samen met de scanresultaten  de basis voor de roadmap.

 

Roadmap

 

Met de ontwikkeling van een roadmap komen we tot de stapsgewijze aanpak met concrete activiteiten en resultaten. Dit is de basis voor succesvolle duurzame transformatie.

 

Inschrijven voor de nieuwsbrief van The Next Organization.

Met de nieuwsbrief van The Next Organization blijft u op de hoogte van activiteiten binnen The Next Organization, actuele ontwikkelingen binnen ons vak en interessante en relevante artikelen. Deze zult u ongeveer eens in het kwartaal ontvangen.

GDPR

Inschrijven gelukt!