Duurzame groei realiseren voor onze klanten, dat is wat wij doen

Hoe we naar
de wereld kijken.

De markt verandert voortdurend. Organisaties moeten daarom steeds opnieuw bepalen welke rol ze spelen voor hun klanten. Klantgedrag, technologische mogelijkheden en trends bieden veel kansen. Het ontdekken en optimaal benutten van deze kansen, is iets waar The Next Organization graag bij helpt. Zo ligt commercieel succes binnen handbereik.

Als internationaal organisatieadviesbureau staan wij voor innovatie, daadkracht en een gezonde portie fun. Op die manier zetten wij onze expertise in om organisaties inzichtelijk advies, toekomstgerichte oplossingen en gepersonaliseerde training te geven.

De missie van The Next Organization? Jouw bedrijf naar een next level brengen.

Onze identiteit
als basis.

Inspiratie door kennis in innovatie

Kennis zit in het hart van onze organisatie. Wij vertalen trends, nieuwe technologieën en veranderend klantgedrag naar vernieuwende oplossingen voor onze klanten.

Realisatie van duurzaam resultaat

Verbetering van commerciële prestaties is onze focus. Wij ontwikkelen onder andere toekomstbestendige groeistrategieën en versterken het management om deze te realiseren.

Creatie door intensieve samenwerking

Plezierig en interactief samenwerken met onze klanten staat bij ons voorop. Wij betrekken de verschillende lagen van een organisatie gedurende het gehele traject.

Stap voor stap van
strategie naar realisatie.

Het is onze passie organisaties naar een volgend niveau te helpen. The next level dus. Wij inspireren organisaties graag met de mogelijkheden die trends, nieuwe technologieën en veranderend klantgedrag te bieden hebben.

Vrijwel altijd starten we met een kleine eerste fase waarin we een probleem analyseren en deze vertalen in mogelijkheden. We geven daarbij snel een beeld van het te verwachten resultaat.

Het vervolg plannen we in fases met heldere tussenresultaten. Voordeel is dat organisaties niet vastzitten aan grote projecten, met evenzo grote impact en investeringen. Daarnaast biedt deze fasering ruimte voor bijsturing waar nodig.

Onze aanpak is hierop gebaseerd:

In elk project staat jouw klant centraal

 

Een goede strategie speelt in op de behoeften van jouw klant. Daarom is het voor ons essentieel om jouw klant en zijn (toekomstige) behoeften goed in kaart te brengen. Dit doen wij door aan het begin van een project onderzoek te doen en in gesprek te gaan met belanghebbenden.

Hierbij werken we niet vóór maar mét organisaties

 

Door actief met jouw organisatie samen te werken, maken wij je eigenaar van het proces én van het resultaat. Zo creëren we breed draagvlak voor de nieuwe strategie en de veranderingen die hiermee gepaard gaan. Voor een goede samenwerking werken wij met projectteams en verzorgen we workshops voor het management en/of werknemers van jouw organisatie.

We doen zowel strategie als implementatie

 

Een nieuwe strategie is pas echt geslaagd als hij succesvol is doorgevoerd. Daarom denken we graag met jouw organisatie mee om de strategie concreet te maken. Geregeld testen we ontwikkelde strategieën direct in de praktijk en gebruiken de feedback om deze waar nodig te verbeteren.

In elk project staat jouw klant centraal

Hierbij werken we niet vóór maar mét organisaties

 

 

We doen zowel strategie als implementatie

 

 

Optimalisatie en innovatie
van jouw business model.

Heldere strategie voor scherpe focus.

Organisaties met een heldere strategie zijn in staat hun mensen, processen, structuren en systemen succesvol op elkaar af te stemmen. Een strategie bestaat uit vier elementen: de propositie, marktbewerking, distributie en bediening.

Organisatie-inrichting voor maximale performance.

Succesvolle (verkoop-)organisaties met een goede commerciële performance hebben de distributie op een eenduidige en samenhangende wijze ingericht. Met commerciële performance bedoelen we het leveren van maximale conversie en klanttevredenheid op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier.

Consistente sturing voor blijvend resultaat.

Het management heeft hierin een cruciale rol. Het management en medewerkers moeten intrinsiek gemotiveerd zijn om de doelstellingen vanuit de strategie te realiseren. Het in samenhang invullen van de vier pijlers onder management kunnen daarbij helpen.

Samen kijken hoe wij
jouw bedrijf kunnen helpen?

Neem contact op

Word jij
the next consultant?

Bekijk vacatures