The Next Organization’s oprichters blikken terug en vooruit in de tijd van Corona

Steije Renes en Elrik Paap richtten in 2010 samen The Next Organization op. Het strategisch adviesbureau is gespecialiseerd in optimaliseren en innoveren van businessmodellen om de commerciële prestaties van organisaties te verbeteren, zowel in binnen- als buitenland. In de afgelopen twee jaar van de coronapandemie hebben organisaties uiteenlopende uitdagingen gehad, en daarom vragen wij de oprichters hoe zij deze tijd ervaren hebben.

 

De wereld is in een mum van tijd compleet veranderd door de coronapandemie. Hoe kijken jullie aan tegen de situatie die is ontstaan?
We zien in de markt een versnelling van ontwikkelingen die eigenlijk al op komst of zelfs al gaande waren. Door deze versnelling is de noodzaak om businessmodellen te innoveren sterk toegenomen. Hierdoor is agility steeds belangrijker voor organisaties om met deze continue veranderende context om te kunnen gaan.

 

Hoe ervaren jullie de crisis binnen de organisatie?
Gelukkig waren wij al klaar en gewend om ‘op afstand’ te werken. En daar waar aanpassingen nodig waren, pakken collega’s het positief en relatief makkelijk op. Wel is het ook hier een versneller op verandering in werkwijze met klanten en collega’s. Het is een blijvende uitdaging om nieuwe contactvormen te vinden om een cultuur te ontwikkelen, diepgang in relaties te hebben en tot creatieve oplossingen te komen

 

Hoe ervaren jullie de crisis bij jullie klanten? Welke impact brengt dit met zich mee?
Het verschil in impact is groot, voor sommige relaties is het enkel een praktische uitdaging, voor andere relaties staat het businessmodel volledig op zijn kop. In het begin was men meer intern gericht, vervolgens is de focus veel meer gekomen op het herijken en anticiperen op de nieuwe werkelijkheid.

 

Welke kansen ervaren jullie die door de crisis zichtbaar zijn geworden?
Voor innovatie is beweging nodig en organisaties moeten nu wel bewegen en dat is precies waar wij bij helpen. Het biedt ruimte voor nieuwe dingen, zoals het online spelen van onze Marketing en Sales game. Normaal gesproken spelen we die fysiek en nu online met 120 deelnemers in verschillende landen. Dat zoiets goed blijkt te werken biedt nieuwe mogelijkheden.

 

Hoe zal de wereld eruitzien als het coronavirus straks helemaal onder controle of geneesbaar is?
Pakken we dan gewoon de draad weer op? Of gaan we het toch anders aanpakken?
We zijn gewoontedieren met fundamentele behoeften die niet echt veranderen. Waar wel blijvende verandering zit is de manier waarop we in die behoeften voorzien we hebben immers geleerd hoe dingen op een andere manier kunnen en moeten, waarbij een intrinsieke bijdrage aan de samenleving rand voorwaardelijk is voor succes op langere termijn voor zowel het aantrekken en behouden van klanten als medewerkers.
Een aantal thema’s in de samenleving en daarmee bij organisaties komen steeds prominenter naar voren. Denk aan digitalisering en aan vitaal, sociaal en duurzaam leven. Men sprak er al over en was er mee bezig, maar inmiddels zijn dit aspecten die rand voorwaardelijk blijken voor een economisch duurzaam businessmodel.

 

Wat willen jullie meegeven aan je medewerkers, klanten, en partners in deze periode?
Focus op waar het echt om gaat en zorg voor agility. Wie zijn de klanten wat zijn hun behoeften in de nieuwe context en hoe anticipeer je daar als organisatie op. Dat is iets wat onderdeel van het ritme van de organisatie moet worden. Continu en organisatie breed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief van The Next Organization.

Met de nieuwsbrief van The Next Organization blijft u op de hoogte van activiteiten binnen The Next Organization, actuele ontwikkelingen binnen ons vak en interessante en relevante artikelen. Deze zult u ongeveer eens in het kwartaal ontvangen.

GDPR

Inschrijven gelukt!