Inclusiviteit als onderdeel van een toekomstbestendig businessmodel

Is het businessmodel van jouw organisatie al klaar voor de toekomst? Wat betekent het eigenlijk als je businessmodel model klaar voor de toekomst is? Kan je businessmodel wel klaar zijn, is het geen continu proces van optimaliseren en innoveren? Aan welke aspecten moet je denken? Dit zijn allemaal vragen die wij ons dagelijks afvragen en waar we elke dag mee bezig om aan deze vraagstukken een richting te geven.

 

Als organisatie verdiepen we ons graag in de verschillende aspecten die een businessmodel duurzaam, in de betekenis toekomstbestendig, maken. Eén van die aspecten is inclusiviteit. Een inclusief businessmodel is een businessmodel dat waarde tracht te creëren voor gemeenschappen aan de Base of the Pyramid (BoP) door hen op duurzame wijze te integreren in de waardeketen van een bedrijf aan de vraagzijde als klanten en consumenten, en/of aan de aanbodzijde als bijvoorbeeld producenten of werknemers.

 

De inclusieve inspanningen van bedrijven blijken niet altijd inclusief te zijn. Zij ontwikkelen nieuwe business models om kansen te creëren voor het sociale en economische welzijn van gemeenschappen aan de BoP, maar met behoud van een winstgevend karakter. Daartoe moeten alle stakeholders worden betrokken. Toch blijkt het vaak een uitdaging te zijn om de tegenstrijdige belangen van de stakeholders op één lijn te brengen en hun ongelijke relaties in evenwicht te brengen. Hierdoor kunnen de coördinatiekosten zo hoog oplopen dat het voor een bedrijf economisch niet meer haalbaar is. Bovendien kunnen de conflicten die tussen de verscheidene stakeholders ontstaan, tot nog meer ongelijkheid leiden in plaats van de integratie te bevorderen. Het is dus mogelijk dat bedrijven er uiteindelijk niet in slagen inclusiemogelijkheden te bieden, ondanks hun streven.

 

Onder andere in samenwerking met de Universiteit van Twente, Business University Nyenrode, TNO en BoP Innovation Center onderzoeken wij de succesfactoren van een inclusief businessmodel en hoe deze organisatie duurzame groei kan realiseren.

 

Graag meer weten over andere aspecten van toekomstbestendige businessmodellen of over hoe jij inclusiviteit kan opnemen in jouw organisatie neem dan contact met ons op!

 

Inschrijven voor de nieuwsbrief van The Next Organization.

Met de nieuwsbrief van The Next Organization blijft u op de hoogte van activiteiten binnen The Next Organization, actuele ontwikkelingen binnen ons vak en interessante en relevante artikelen. Deze zult u ongeveer eens in het kwartaal ontvangen.

GDPR

Inschrijven gelukt!