Tim Vellema

Consultant

Tim heeft zijn Master in Strategic Management behaald aan Rotterdam School of Management, Erasmus University. Hij heeft ervaring opgedaan binnen diverse sectoren en een deel van zijn studie doorgebracht in Costa Rica, waardoor hij vraagstukken vanuit diverse invalshoeken kan analyseren. Zijn analytische vaardigheden, nieuwsgierigheid en ambitie zorgen ervoor dat hij in staat is een vraagstuk tot in detail te doorgronden, kansen te identificeren en deze om te zetten in een concreet advies. Door het combineren van trends, innovatie en intensieve samenwerking met de klant realiseert hij duurzaam resultaat en toekomstbestendige groeistrategieën.

tvellema@tnxto.com

timvellema