Header Cases 2.jpg

Sales

Voor een internationale verkooporganisatie is effectieve sales essentieel om groei te realiseren. Een gestructureerd proces met een sales funnel op basis van de Customer Journey vergroot het resultaat in de pilot fase al met 24%. 

Duurzame groei in verkopen
De organisatie stelt zichzelf een ambitieus doel: 10-20% groei in sales. Verschillende initiatieven zijn al ondernomen om de sales prestaties te verbeteren, maar resultaten bleven achter. Om niet weer nog een doodlopend initiatief te starten, was het sales team op zoek naar een duurzame methode om continu sales te verbeteren bij al haar wederverkopers.

Structurele verbetering salesproces door optimaliseren Customer Journey
Door het sales proces te baseren op de Customer Journey wordt het een gestructureerd en systematisch proces voor zowel verkoper als klant. Richtlijnen voor dagelijkse sales, meetinstrumenten, management en doelen geven de mogelijkheid om de hoofdstappen te integreren in een sales funnel. Deze funnel meet activiteiten en geeft zo inzicht in prestaties van iedere stap in het sales proces.

Daarnaast geeft de sales funnel inzicht in zowel individueel als team resultaat, waardoor sales management gestructureerd kan coachen op specifieke onderdelen. De richtlijnen en tools, passend gemaakt voor elke stap in de Customer Journey, komen samen op een sales verbeteringsportal en ondersteunen zo een optimaal proces voor iedere verkoop. 

Succesvolle test met 24% groei in verkopen
Het in kaart brengen van het sales proces en resultaten geeft de verkooporganisatie inzicht in iedere stap van de Customer Journey. Door met dat inzicht richtlijnen en tools te ontwikkelen en actief te sturen op gemeten resultaten is bij de vier pilots een groei van 24% in sales gerealiseerd. Op basis van de pilotresultaten is besloten tot verdere uitrol van het programma.

Geïnteresseerd of meer informatie? Neem contact op