Header Cases 2.jpg

Propositie

De balans vinden tussen het verenigen van markten onder een globale vlag en het behouden van het unieke lokale karakter is een uitdaging. Een wereldwijde waardepropositie vertaald naar de lokale markt in een adoptieprogramma brengt uniformiteit terwijl lokale toegevoegde waarde wordt behouden.

Verenigen van verschillende markten voor mondiale groei
Een internationale dienstverlenende organisatie is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid door het overnemen van talloze verwante bedrijven. Deze bedrijven opereerden wereldwijd als losse eenheden binnen hun markt zonder structureel verbonden te zijn in de groep. 

De overnames zijn gedaan om grote accounts wereldwijd te kunnen bedienen. Hiervoor moet de organisatie vanuit ‘one voice’ opereren om zo wereldwijde service voor klanten te realiseren. De organisatie staat dus voor de uitdaging alle markten te verenigen in de groep en tegelijkertijd de unieke lokale karakters te behouden waar klanten waarde aan hechten.

Eén waardepropositie en lokale aansluiting in een tweedaagse workshop
Een uniforme waardepropositie met adoptieprogramma verenigt de bedrijven achter één boodschap, met een individuele doorvertaling in een workshop per lokale markt.

De waardepropositie is gebaseerd op trends en ontwikkelingen in de markt. Hierop heeft het management van de organisatie een visie heeft ontwikkeld, welke zich vertaalt naar een wereldwijde belofte. Het portfolio legt de basis voor het realiseren van de belofte, en brengt tegelijkertijd in kaart welke expertise aanwezig is.

De mondiale waardepropositie vormt de basis van het adoptieprogramma, waarin de medewerkers met klantcontact in een tweedaagse workshop de waardepropositie vertaalt naar de lokale markt. Daarnaast introduceert het programma de uniforme werkwijze wereldwijd en ontwikkelt specifieke tools waardoor lokale markten hun karakter behouden. Het programma sluit af met een gap analyse en actieplan om te excelleren in het toepassen van de propositie volgens de wereldwijde werkwijze.

Gezamenlijk DNA voor kennisdeling en mondiale groei
Door het naar buiten treden achter één uniforme boodschap en het gezamenlijk DNA in de werkwijze is de organisatie in staat klanten te bereiken die wereldwijd hoog in de waardeketen staan. Wereldwijde bekendheid en een uniform kwaliteitsstempel dragen bij aan de groei van de organisatie. Daar komt bij dat door de verbinding tussen lokale markten te creëren, de organisatie nu ook intern expertise deelt om haar klanten nog beter te bedienen.

Geïnteresseerd of meer informatie? Neem contact op