Together with our academic partners, we deepen and broaden our knowledge and apply it in practice

Knowledge is the driving force behind our organisation. Thus, The Next Organization cooperates internationally with various universities and business schools for the development and application of knowledge for the business community.

Partners with whom
we closely work.

Met de Technische Universiteit Eindhoven en de China Europe International Business School voeren we internationaal onderzoek uit naar de verschillen in het koopproces in de telecombranche van mensen in de top en bodem van de sociale piramide. Daarnaast delen wij onze ervaringen ten behoeve van academische kennisontwikkeling door het geven van hoorcolleges, het beschikbaar stellen van afstudeerplekken en het faciliteren van de Marketing & Sales game als onderdeel van het academisch curriculum.

Aston University

Technische Universiteit Eindhoven

CEIBS

TIAS

Want to explore how we
can help your business


Contact us

Are you
the next consultant?

Look at our vacancies